Pelson Metsästysseura ry

Seuramme toimii Vaalan kunnan länsi- ja lounaisosassa Pelson kylässä. Seuramme jäsenmäärä on noin 125. Hirvi on tärkein riistaeläimemme. Kaatolupien määrät ovat vaihdelleet toiminta-aikanamme 1-25 lupaa.

Pelso on kuivattua suo-aluetta. Ympäristössä on laajoja märkiä suo-alueita, jotka ovat osittain Natura-alueita. Linnuista teeri on yleisin, mutta metsoa ja riekkoa esiintyy myös hyvinä vuosina. Pelson Metsästysseyran alueella sijaitsee useita Vapo Oy:n vanhoja turvekenttiä, jotka ovat nykyään kosteikko alueina. Viimeaikoina vesilintujen määrät ovat olleet suuressa nousussa. Pelson alueella on myös paljon metsähanhia, joiden paikallista kantaa on suojeltu metsästysseuran toimesta 90-luvulta lähtien ja se on saatu pysymään hyvänä valtakunnalisesta taantumasta huolimatta. Metsäkauris on myös levittäytynyt alueillemme.

Pelson Metsästysseura ry. on perustettu 25. helmikuuta 1957 nimellä “Pelson varavankilan ampujat”. Perustamiskirjan ovat allekirjoittaneet Pentti J. Joutsjoki, Vilho Kilpiä sekä Viljo Kuuluvainen. Seura on merkitty yhdistysrekisteriin 28.pvä marraskuuta 1957.

Ensimmäisessä jäsenluettelossa on 23 nimeä. Vuonna 1958 jäseniä oli 42. Vuonna 1957 32 jäsentä lahjoittivat 3500 markkaa seuralle maanhankintaan. Seuralle ostettiin kiinteistö nimeltään Nokkasarka, Tyrnävän kunnan Pitkäjärveltä sisältäen maa-alueet molemmin puolin järveä, sekä vesialueen. Nokkasaralle rakennettiin mainio kämppä, joka on edelleen hyvässä kunnossa. Sääntöuudistuksen yhteydessä seuran nimeksi muutettiin Pelson Metsästysseura ry. Seuran metsästysalueet sijaitsevat Vaalan kunnan Pelsolla, Rokuanvaaralla sekä Enonlahdessa. Alueita on noin 13000 ha