Metsästys ja riistanhoito

Metsästys- ja pyyntiajat:
https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/

Metsästysalueet:
Pelson metsästysseuralla on maanvuokrasopimukset pienriistalle n.7000ha alueille. Lisäksi seuran maat rajoittuvat monessa paikkaa valtion maihin, joihin Vaalan kuntalaisilla on vapaa metsästysoikeus (Metsästyslaki 8§).

Pelson metsästysseuran alueet löydät kartat sivuilta.
Kausiluvan lunastaneet voivat pyytää vierailijatunnuksia seuran sihteeriltä https://reviiri.org/ karttoihin, jolloin alueet saa näkymään trackerin sovelluksessa.

Metsästyksen rajoitukset ja saaliskiintiöt:
Seuran kesäkokous päättää metsästyksen rajoituksista ja saaliskiintiöistä tulevalle metsästyskaudelle. Nämä tiedot löydät sivupalkin linkistä.