Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterin nimi

Pelson Metsästysseura ry jäsenrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Pelson Metsästysseura ry
Verkkosivut: http://www.pelsonmetsästysseura.fi
Osoite: Puutteenperäntie, 92810 Pelsonsuo
Puh. …
Sähköposti: sihteeri@pelsonmetsastysseura.fi

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot.

Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten.

Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Lisäksi yhdistys kerää https://reviiri.org järjestelmään henkilötiteoja ja muita yhdistyksen toimintaa varten tarpeellisia tietoja maanomistajista, jotka ovat vuokranneet maansa yhdistyksen toimintaa varten. Vuokratuista maista tehdään myös kirjallinen sopimus, jota säilyttää yhdistyksen sihteeri.

Tietoja käytetään myös luomaan tunnukset jäsenille seuraaviin digitaalisiinpalveluihin, joilla yhdistys pitää yllä jäsenille luvallisia metsästysalueita:

Tietoja voidaan käyttää myös jäsenen pyytäessä luomaan tunnukset seuran kotisivuille: https://www.pelsonmetsastysseura.fi . Sivujen jäsenosiossa voidaan erikseen pyytää henkilötietoja palveluiden tarjoamista varten.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi yhdistys ketää seuraavat tiedot:

 • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
 • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
 • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
 • Syntymäaika (vaikuttaa yhdistyksen jäsenmaksuun)
 1. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

 1. Tietojen luovuttaminen

Pelson metsästysseura ei erikseen luovuta tietoja ulkopuolisille. Seura ei vastaa ulkopuolisten järjestelmien tietojen luovuttamisesta eteenpäin.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

 1. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee yhdistyksen sihteerin omistaman käyttäjätunnuksen takana, jäsenrekisteri sijaitsee Googlen omistamalla palvelimella (https://drive.google.com). Jäsenrekisteriin on pääsy yhdityksen hallituksen jäsenillä.
 2. Yhdistyksen jäsenmaksulaskutuksessa käytettäviä tietoja pitää yllä yhdistyksen rahastonhoitaja

Pelson Metsästysseura ry ja sen toiminnasta vastaavat henkilöt, sekä palvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilyttämisestä parhaan kykynsä mukaan.

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

 1. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Pelson Metsästysseura ry